גוליבר ממשיכה להיות אופטימית: תנסה לגייס 30 מיליון שקל

בלעדי העליות האחרונות בבורסה, ובמיוחד במניות חיפושי הגז והנפט, עודדו את חברת חיפושי הגז והנפט לנסות לגייס בפעם החמישית, לאחר כישלון ארבעת הגיוסים הקודמים

>> העליות האחרונות בבורסה, ובמיוחד במניות חיפושי הגז והנפט, החזירו מעט אופטימיות לשוק ההון, לאחר חודשי הקיץ שאופיינו בשוק דובי. על רקע זה, תנסה חברת חיפושי הגז והנפט גוליבר לגייס 30-40 מיליון שקל במניות ובאופציות בשבוע הראשון של נובמבר - כך נודע ל-TheMarker.

החברה מייעדת את תמורת הגיוס לביצוע קידוח "שחר1" היבשתי, הנמצא סמוך לים המלח. לפי הנחיית משרד התשתיות, הקידוח אמור להתחיל סמוך למועד ההנפקה. ההנפקה לא תובטח בחיתום, ואת ההפצה יובילו רקורד חיתום של מאיר דלאל ודרור עצמון וגופי החיתום של מגדל ומיטב. מדובר בניסיון גיוס חמישי של החברה בבורסה של תל אביב; ארבעת הניסיונות הקודמים לא צלחו.

גוליבר, הנמצאת בשליטת רמי קמין ויאיר קרני, היא למעשה חברת גינקו, השותף הכללי בשותפות חיפושי הנפט הבורסאית הוותיקה יחסית, זרח. יו"ר הדירקטוריון של החברה הוא מאיר דגן, לשעבר ראש המוסד. גינקו התמזגה במאי האחרון אל תוך השלד הבורסאי אוריאלי, הפכה לציבורית ושינתה את שמה לגוליבר על שם הרישיון המבטיח ביותר שלה.

נדחה פרסום הסקרים הסייסמיים

גינקו חיפושי נפט היא בעלת השליטה בשותף הכללי זרח חיפושי נפט ומחזיקה בכ-5% מיחידות השותפות שלה. גינקו זכאית לתמלוגי על בשיעור של 12.5% מהכנסות זרח ממכירת גז ונפט, אם אלה אכן יימצאו.

בניגוד לחברות החיפוש המוכרות, כמו דלק קידוחים, ישראמקו או רציו, גינקו היא חברה בע"מ ולא שותפות מוגבלת. שותפות מוגבלת מנוהלת על ידי שותף כללי שזוכה לתמלוגי על מההכנסות במקרה של מציאת גז או נפט, ללא קשר לאחוזים ממניות השותפות שבידו. חברה בע"מ אינה זוכה להקלות מס שלהן זוכה שותפות מוגבלת.

זרח מחזיקה ברישיונות חיפושי הנפט היבשתיים מאיה (10%) וצורים (12.5%). גינקו מחזיקה ב-100% ברישיונות לובה ושחר הנמצאים לאורכו של ים המלח. זרח וגינקו גם מחזיקות בחלקים שווים ברישיון חיפושי הגז והנפט גוליבר במי הים התיכון הרדודים.

גוליבר נחשב לרישיון המעניין ביותר של החברות. הסקרים הסייסמים שבוצעו בגוליבר לצורך עדות על הסתברות להימצאות גז או נפט במקום ובאיזו כמות, היו אמורים להתפרסם בספטמבר האחרון. ואולם החברה הודיעה כי פרסום הסקרים יידחה למועד אחר בשל נתונים נוספים שעדיין לא התקבלו.

ביולי חתמה גוליבר על הסכם עם מולודן הבורסאית, שהעמידה לה הלוואה של 7.5 מיליון שקל. נוסף על ההלוואה, הנפיקה גוליבר למולודון 9.5 מיליון כתבי אופציה לא סחירים הניתנים למימוש למניות רגילות. זה היה גיוס הכספים היחיד שביצעה מאז המיזוג לתוך אוריאלי. המיזוג לתוך אוריאלי היה ניסיונה הרביעי של גינקו להיכנס לבורסה, לאחר שבנובמבר 2010 בוטל ניסיון המיזוג שלה לתוך שלד אחר, יורו אוברסיז, עקב מאבק משפטי שאליו נקלע.

אופציית הכניסה לבורסה בדלת האחורית עלתה לאחר שבאוגוסט 2010 לא יצאה לפועל ההנפקה הראשונה לציבור (IPO) שתיכננה עקב ביקושים נמוכים. מדובר היה ב-IPO השנייה בתולדות החברה שלא יצאה לפועל. במקור, תיכננה החברה לגייס כ-34 מיליון שקל מהציבור לפי שווי של החברה של כ-130 מיליון שקל.