לתת לחיות מצטרפת לקואליציה

יו"ר לתת לחיות עו"ד ראובן לדיאנסקי אומר כי המפלגה השיגה הישג חסר תקדים בהסכם, וכי "כעת יחולו על הסעיפים ההצהרתיים שבהסכם מבחני הביצוע והעשייה שרק הם הערובה להצלחת השותפות שלנו בקואליציה"

ביום שני (22/12/08) נחתם בין עו"ד ראובן לדיאנסקי, יו"ר לתת לחיות, לבין ראש עיריית תל אביב-יפו רון חולדאי (סיעת תל אביב 1) הסכם קואליציוני במסגרתו נקבע כי עו"ד לדיאנסקי ישמש כממונה על תחום בעלי החיים בעירייה, יו"ר הועדה לעניין בעלי חיים וטבע עירוני, סגן יו"ר ועדת איכות הסביבה, חבר בועדת החינוך וחבר בהנהלת העירייה.

במסגרת ההסכם הקואליציוני נקבעו הישגים חסרי תקדים לטובת נושא בעלי החיים בעיר תל אביב-יפו ובין היתר נקבע כי העירייה תקדם חוק עזר שיאסור העבדה של סוסים וחמורים בתחומי העיר, תקדם פרויקט עיקור וסירוס חתולי הרחוב, תרחיב את שירותי הוטרינרים, תשקיע משאבים לשיפור הכלבייה העירונית, תפעל להוספת גינות ומתחמים לכלבים, תבחן הקמת גוף פיקוחשיטור בנושא בעלי חיים, תעודד פעילות לטיפול, הצלה ושיקום בע"ח, תגביר את האכיפה כנגד התעללות בעלי חיים, תפעל לאיסור הצגת בעלי חיים בחנויות בע"ח ללא אישור, תגביר את החינוך לזכויות בע"ח ומניעת התעללות, ותתמוך בארגונים הפועלים למען החיות.

בתחום הסביבתי נקבע כי העירייה תמשיך לפעול להגדלת השטחים הירוקים והגינות, בעידוד המחזור בעיר ותמשיך לעודד את הרכיבה על אופניים.

עו"ד ראובן לדיאנסקי מסר כי הוא נבחר למועצת העיר על מנת לחולל שינויים אמיתיים למען בעלי החיים ואיכות הסביבה בעיר. הוא אמר כי "ההסכם הקואליציוני, עליו חתמנו, כולל בתוכו הישגים חסרי תקדים והצהרת כוונות ברורות מצד העירייה לשיפור בנושאים שאיתם הלכנו לציבור וקיבלנו את אמונו. כעת יחולו על הסעיפים ההצהרתיים שבהסכם מבחני הביצוע והעשייה שרק הם הערובה להצלחת השותפות שלנו בקואליציה".

עוד בפוליטיקה ירוקה:

התנועה הירוקה בוחרת מועמדים.

מימד והתנועה הירוקה מאחדים כוחות.