אכלה את הלקרדה: הדיירים מותחים את יובל מעתוק

משימת הפריז בעיצומה וכמו בעונה הקודמת, הדיירים מתבקשים לעצור במקומם כאשר האות מושמע. מה קרה כשכולם קפאו סביב יובל מעתוק המבולבלת ללא התראה?

Encoderhd4 133346605751090000