משה בווידוי מפתיע: "עברתי אירוע מוחי לפני שנתיים"

משה מספר לדניאל, נתנאל ובר שעבר אירוע מוחי לפני כמה שנים שהשפיע על הזיכרון שלו בטווח הקצר. איבוד הזיכרון גרם לו לשכוח את רוב שנות העשרים שלו והוא מספר על הקשיים שהתמודד איתם על מנת לחזור לעצמו. "כל מה שהייתי, כל מה שעשיתי - הכל נמחק"

זמן צפייה: 01:10