"אנכי האח הגדול אשר ליהקתיך": עשרת הדיברות של הבית

במסגרת המשימה השבועית דיירי הבית נכנסו לסנדליהם של גיבורי התנ"ך הידועים והאהובים. כדי לציין את המאורע המיוחד הזה, החלטנו לנצל את המעמד ולהעניק להם את לוחות הברית של בית "האח הגדול". ככתוב: "וייתן האח הגדול את הכתובים למען יתנהגו בהתאם"

זמן צפייה: 00:34