"נזכרנו שאנחנו עם אחד, ומשפחה אחת, ורוצים את אותו הדבר"

היום ציטט רה"מ נתינהו במהלך הצהרתו, חלק מהספד של אם שכולה, נאוה לישה, אשר ספדה לבנה שנפל בשבת השחורה - "מכאבי המלחמה הזו, ניוולד מחדש כעם". האם משתפת גם בהודעות ששלח דביר בנה, כמה ימים לפני פרוץ המלחמה, כולל תמונות קונקרטיות לגבי פרוץ המלחמה, אך מצד המערכת הייתה התעלמות מוחלטת

זמן צפייה: 04:29