הצינור

הצינורהצינור
הצינור
תוכנית אקטואליה יומית העוסקת בחדשות מתוך הרשת, בהנחיית גיא לרר