יונתן עמוס תמם
יונתן עמוס תמםיונתן עמוס תמם
יונתן עמוס תמם
מתמודד המשתתף בתכנית דה וויס עונה 3.