יריב לוין

יריב לויןיריב לוין
יריב לוין
שר המשפטים , סגן ראש הממשלה וחבר כנסת מטעם הליכוד. בעבר שימש שר התיירות, יו"ר הקואליציה, יו"ר ועדת החוץ והביטחון ויו"ר ועדת הכנסת, וכן שימש כשר לביטחון הפנים במשך 11 ימים. עורך דין במקצועו