יעל כהן-פארן
יעל כהן-פארןיעל כהן-פארן
יעל כהן-פארן
פוליטיקאית ופעילה סביבתית ישראלית, שכיהנה כחברת הכנסת מטעם סיעת המחנה הציוני, ובנוסף כיו"ר משותפת של מפלגת התנועה הירוקה וחברת הכנסת הראשונה מהמפלגה