יעל בניאל

יעל בניאליעל בניאל
יעל בניאל
מנהלת ומייסדת "עמותת בינינו".