יעקב מרגי
יעקב מרגייעקב מרגי
יעקב מרגי
שר הרווחה והביטחון החברתי וחבר הכנסת מטעם מפלגת ש"ס. בעבר שימש כשר לשירותי דת