שקילה בבתי הספר

שקילה בבתי הספרשקילה בבתי הספר
שקילה בבתי הספר
שקילה בבתי הספר היא בדיקה הנעשית בבתי הספר ונועדה לבדוק את משקלם וגובהם של הילדים.