הוועידה הלאומית 2022

הוועידה הלאומית 2022הוועידה הלאומית 2022
הוועידה הלאומית 2022
הוועידה השנתית החגיגית של רשת בשיתוף חדשות 13 בה משתתפים האנשים שמשפיעים על יום המחר: ראשי המפלגות בישראל, הפרשנים הבכירים ודמויות בולטות נוספות