פרשת המימד החמישי

פרשת המימד החמישיפרשת המימד החמישי
פרשת המימד החמישי
חקירת הקשרים בין המשטרה לבין החברה שבראשה עמד בעבר בני גנץ