בחנו את עצמכם

בחנו את עצמכםבחנו את עצמכם
בחנו את עצמכם
מבחן (קרוי גם בחינה ומבדק) הוא כלי מדידה והערכה של היפותזה באופן מדגמי, מתוך הנחה שהמדגם מלמד על הכלל. במתמטיקה המונח משמש גם לקבלת תוצאות ודאיות ולאו דווקא מדגמיות.