בית המשפט העליון
בית המשפט העליוןבית המשפט העליון
בית המשפט העליון
המוסד השיפוטי הגבוה ביותר של מדינת ישראל. תפקידיו העיקריים הם דיון בערעורים על פסיקות שניתנו בבית המשפט המחוזי, ודיון כבית המשפט הגבוה לצדק כערכאה ראשונה