שביתה במשק
שביתה במשקשביתה במשק
שביתה במשק
שביתה היא הפסקת עבודה זמנית שנוקטים עובדים נגד מעסיקיהם כאמצעי לחץ במסגרת סכסוך כלכלי בין העובדים לבין המעסיק יו"ר ההסתדרות יכול לקבוע הכרזה על סכסוך עבודה כללי במשק