סעיד אבו סרארי
סעיד אבו סראריסעיד אבו סרארי
סעיד אבו סרארי
חשוד ברצח אחותו הודא כחיל.