רשת ביטחון
רשת ביטחוןרשת ביטחון
רשת ביטחון
רשת הביטחון מיועדת לבעלי חסכון פנסיוני לטווח ארוך (קופות גמל, קרנות פנסיה חדשות, ביטוחי מנהלים חדשים) הקרובים לגילאי פרישה, (מי שבשלוש השנים הקרובות יגיע לגיל 60 ועד לגיל פרישה שהוא 64 לנשים ו-67 לגברים), כאשר סך החסכונות הפנסיונים שלהם הינו עד מיליון וחצי שקלים.