פורום סבן

פורום סבןפורום סבן
פורום סבן
פורום סבן הוא מסגרת שנתית לדיונים בין מנהיגים אמריקאים וישראלים, מקשת רחבה של דעות פוליטיות, המתקיים מדי שנה בתחילת החורף החל משנת 2004. מטרתו של הפורום היא להוות מסגרת לליבון נושאים מדיניים וחברתיים הנוגעים למזרח התיכון, מהזווית של האינטרסים המשותפים של ארצות הברית וישראל. הפורום מאורגן על ידי מרכז סבן למדיניות המזרח התיכון, השייך למכון ברוקינגס שבוושינגטון, בירת ארצות הברית.