רחל חיים
רחל חייםרחל חיים
רחל חיים
רחל חיים היא ניצולת שואה בת 77 המתגוררת בנהריה.