הרב מנדי גערליצקי

הרב מנדי גערליצקיהרב מנדי גערליצקי
הרב מנדי גערליצקי
מנהל מוסדות החינוך של חב"ד בתל אביב.