הרב דוד סתיו
הרב דוד סתיוהרב דוד סתיו
הרב דוד סתיו
רב היישוב שוהם, יושב-ראש ארגון צהר, יושב-ראש עמית ברשת אור תורה סטון ואחד מרבני תנועת הנוער עזרא לשעבר