ציטוטים
ציטוטיםציטוטים
ציטוטים
בנאום או ביצירה כתובה, כגון מאמר, ספר עיון, ולעתים גם סיפורת, ציטוט הוא שילוב של קטע שפורסם ביצירה אחרת, ככתבו וכלשונו.