יצאנית

יצאניתיצאנית
יצאנית
זונה, מי שמקיימת יחסי מין מחוץ למסגרת המשפחתית.