פרק הבכורה

פרק הבכורהפרק הבכורה
פרק הבכורה
פרק הבכורה הוא הפרק הפותח בחשפיה ראשונה את הסדרה המסוימת אותה הצופה רואה.