משבר הפנסיה
משבר הפנסיהמשבר הפנסיה
משבר הפנסיה
משבר קרנות הפנסיה הגרעוניות הוא משבר שנגרם בעקבות גרעון אקטוארי כבד שבו היו נתונות שמונה קרנות פנסיה בישראל, מרביתן בשליטתה של ההסתדרות הכללית.