פרו-פלסטינים
פרו-פלסטיניםפרו-פלסטינים
פרו-פלסטינים
אחד שתומך בפלסטינים, שמאלני קיצוני מאוד.