מינוס
מינוסמינוס
מינוס
מְשִׁיכַת יֶתֶר (או אוֹבֶרְדְּרַפְט) היא זכות שנותן הבנק ללקוח למשוך כספים מחשבונו גם כשהיתרה בחשבון איננה מאפשרת זאת, כלומר להיכנס ליתרה שלילית. משיכת יתר היא סוג של הלוואה או אשראי, והבנק גובה בעבורה ריבית. הזכות למשיכת יתר ניתנת למי שהעמיד בטוחות נאותות לרשות הבנק (כגון תוכנית חיסכון, חשבון ניירות ערך, צ'קים דחויים או שעבוד של רכוש). כמו כן, היא ניתנת לרוב הלקוחות המקבלים את משכורתם לחשבון הבנק ("חשבון משכורת").