אורית פרלוב

אורית פרלובאורית פרלוב
אורית פרלוב
אורית פרלוב. עובדת במכון למחקרי ביטחון. היא מומחית לענייני רשתות חברתיות, חוקרת את הלכי הרוח והמגמות באמצעי המדיה החדשים במדינות הערביות.