פירות אורגניים
פירות אורגנייםפירות אורגניים
פירות אורגניים
פירות אורגניים מומלצים עוד יותר היות ומעבר לערך הפרי, הוא נקי מחומרי הדברה המצויים בכמויות גדולות בשיטות גידול קונבנציונליות ולא מתערבים בגידולו בזרזי הבשלה. מחקרים מצאו כי פירות מגידול אורגני מכילים יותר ויטמינים ומינרלים היות ולפרי זמן גדילה והבשלה ארוך יותר המאפשר התפתחותם המיטבית.