פנים גלויות

פנים גלויותפנים גלויות
פנים גלויות
בהפגנתיות, ישירות, בבוטות.