ביצוע
ביצועביצוע
ביצוע
העלאה בפני קהל של הקלטה, שיר, מחזה או ריקוד