נורברט הופר

נורברט הופרנורברט הופר
נורברט הופר
מנהיג מפלגת הימין הקיצוני באוסטריה.