נועם פרוסט
נועם פרוסטנועם פרוסט
נועם פרוסט
דוגמנית ישראלית.