ניצן הורוביץ

ניצן הורוביץניצן הורוביץ
ניצן הורוביץ
שר הבריאות ויו"ר מרצ. בבחירות לכנסת ה-24 קיבלה מפלגתו שישה מנדטים.