נווה אור
נווה אורנווה אור
נווה אור
מכון האיידס בבית החולים קפלן שברחובות.