משה אלימלך

משה אלימלךמשה אלימלך
משה אלימלך
היה בין 15 הפעילים שהשתתפו ב"הועד לגיבוש הנוער העברי", שהפכה מאוחר יותר להכנענים.