אבעבועות הקוף

אבעבועות הקוףאבעבועות הקוף
אבעבועות הקוף
מחלה זיהומית שיכולה להופיע בבעלי חיים מסוימים כולל בני אדם. במאי 2022 החלה התפרצות חריגה בהיקפה של המחלה במספר מדינות בעולם