מיכאל מלכיאלי
מיכאל מלכיאלימיכאל מלכיאלי
מיכאל מלכיאלי
השר לשירותי דת וחבר הכנסת מטעם מפלגת ש"ס