מוסאבח אבו סביח

מוסאבח אבו סביחמוסאבח אבו סביח
מוסאבח אבו סביח
מחבל מסילוואן שביצע פיגוע ירי בירושלים בו נרצחו שני ישראלים.