מנשה קדישמן
מנשה קדישמןמנשה קדישמן
מנשה קדישמן
צייר ופסל ישראלי, חתן פרס ישראל בתחום הפיסול.