מלכה וינברג

מלכה וינברגמלכה וינברג
מלכה וינברג
מנכ"ל עמותת "אוהל שרה"