לו מיכאלי
לו מיכאלילו מיכאלי
לו מיכאלי
מתמודדת בעונה הראשונה של The Voice ישראל