לילך ויסמן

לילך ויסמןלילך ויסמן
לילך ויסמן
פרשנית פוליטית של גלובס לשעבר, וממלאת מקום ראש אגף בכיר לתקשורת במשרד האוצר