לאה גורליק

לאה גורליקלאה גורליק
לאה גורליק
לאה גורליק, מורה, ממקימי 'ובחרת'.