הקש בדלת

הקש בדלתהקש בדלת
הקש בדלת
מבצע "הקש בדלת" - האגודה למלחמה בסרטן מגייסת תלמידים (את מי שרוצה) להתנדבות ליום התרמות.