הסוכנות היהודית

הסוכנות היהודיתהסוכנות היהודית
הסוכנות היהודית
הסוכנות היהודית לארץ ישראל, הידועה בשמה המקוצר הסוכנות היהודית, היא ארגון יהודי כלל עולמי, שמרכזו בישראל. הסוכנות הוקמה בשנת 1929 כזרוע המבצעת של ההסתדרות הציונית העולמית, ומאז קום המדינה יש לה שותפות אסטרטגית עם ממשלת ישראל. הסוכנות פועלת מכספי תרומות ובשותפות עם תורמים מרחבי העולם ומישראל, ומשרדה הראשי שוכן בבית המוסדות הלאומיים בירושלים