הכנסות הנשים בישראל
הכנסות הנשים בישראלהכנסות הנשים בישראל
הכנסות הנשים בישראל
שכר הנשים הממוצע בישראל נמוך בהשוואה לשכרם של גברים. על פי החוק נשים זכאיות לשכר שווה ואפליה בשכר אסורה. שכרן הממוצע של נשים בישראל הוא 64% משכרם של גברים, פער זה נובע מבחירת תחומי עיסוק שונים בדומה לנשים וגברים בארצות הברית - כשעורכים השוואה בין השכלה וניסיון דומה השכר זהה. שיעור הנשים בתחומי ההנדסה בישראל עומד על 5% בלבד.